DARS NEWSLiri e shprehjes...Liberté d'expression...Freedom of expression...


Dars News është një faqe që në përgjithësi pasqyron aktualitetin në zonën e Klosit dhe në Krahinën e Matit. Këtu do të gjeni publikime nga më të ndryshmet, falë kontributit të bashkëpunëtorëve të kësaj faqje. Do të gjeni gjithashtu edhe një permledhje të artikujve të publikuar nëpër media (gazeta e televizione) në lidhje me zonën. Trajtohen tema nga më të shumëllojshmet, si ato politike, ekonomike, sociale e kulturore. Në qoftë se mundeni dhe keni dëshirë, jeni të mirëpritur të bashkëpunojmë dhe të shkruani në këtë faqe…

 

Dars News est une page qui reflète l’actualité dans l’Agglomération de Klos et également dans la Région de Mat. Ici, vous allez trouver une multitude de nouvelles (politiques, économiques, sociales et culturelles), grâce à la contribution des divers collaborateurs. Vous trouverez également un récapitulatif de l’ensemble des articles publiés par les médias traitant des sujets ayant un lien avec l’AgglO et la Région. Si vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu pour collaborer et écrire sur cette page…

 

Dars News is a page that reflects the local news in the Agglomeration of Klos and also in Mat area. Here you will find a multitude of new (political, economic, social and cultural), thanks to the contribution of various collaborators. You will also find an overview of all the articles written by the media treating subjects having a connection with the AgglO and the Region. If you wish, you are welcome to collaborate and write on this page...

 

 

NEWS 2017

 

NEWS 2016 

 

NEWS 2015

 

NEWS 2014

 

NEWS 2013

 

NEWS 2012

 

NEWS 2011

 

NEWS 2010

 

 

Me respekt/ Cordialement / With respect : Aurenc Bebja