DARS


Të ndërtojmë së bashku të ardhmen... (Construisons ensemble l'avenir... Build the future together...) - By Aurenc Bebja


Darsi është një fshat i vogël që ndodhet në veri të Shqipërisë, në Rrethin e Matit, pranë qytetit Klos. Ky fshat është i ndarë në tri lagje :

 

Dars est un petit village qui se trouve au nord de l'Albanie, dans le district de MAT, près de la ville de Klos. Ce village est divisé en trois quartiers :

 

Dars is small village located north of Albania (in the district of Mat, near the city of Klos. This village is divided into three districts :


- Mëhalla e poshtme

- Spavali

- Pcara 
 

Popullsia (Population) : 800 banorë (habitants - people)


Dars


Fshati Dars (Village de Dars)
Fshati Dars (Village de Dars)

Lagjet e Darsit (Les quartiers de Dars - Neighborhoods of Dars)


Mëhalla e poshtme


Mëhalla e poshtme
Mëhalla e poshtme

Pcara


Pcara
Pcara

Spavali


Spavali
Spavali

Klos


DARS, KLOS
DARS, KLOS