FOTOGRAFI


2018


Pranverë në Dars by Adriatik Bebja – Prill 2018


Borë në Dars by Adriatik Bebja – Shkurt 2018


Dars (Klos) by Adriatik Bebja – Shkurt 2018


2016


Sheu Darsit - by Haxhi Gjeta


2014


Ura e Vashës, Klos - By Eno Kola


Dars, Klos - By Arlind Vela


Mëhalla e poshtme, Dars - by Aurenc Bebja


Kuzhina Darsiane (La cuisine de Dars - Dars gastronomy) - by Aurenc Bebja


KLOS - by Aurenc Bebja


Bashkia (Mairie - Municipality) Klos, Mat, Albania - by Aurenc Bebja


Biznesi në Klos - by Aurenc Bebja


2013


KLOSI - by Eno Kola


Zona e Klosit - by Eno Kola

Bejn, Dars, Fullqet, & Shëngjun


Fotografi e shkollës se vjetër tetëvjçare "Gani Cira" Dars me 1 qershor 2003 (Publikuar në 2013)

(Photo de l'ancien collège "Gani Cira" de Dars le premier juin 2003)

Ish-shkolla tetëvjeçare (Ex-collège) "Gani Cira", AB², Dars, 2003
Ish-shkolla tetëvjeçare (Ex-collège) "Gani Cira", AB², Dars, 2003

Ish-shkolla fillore e Darsit në 2011 (Publikuar në 2013)

(Ex-école primaire de Dars)

Ish-shkolla fillore në Dars (Ex-école primaire à Dars), 2011
Ish-shkolla fillore në Dars (Ex-école primaire à Dars), 2011

Shkolla e re e Darsit në 2011 (Publikuar në 2013)

(La nouvelle école de Dars en 2011)

Shkolla e re në Dars (La nouvelle école à Dars)
Shkolla e re në Dars (La nouvelle école à Dars)

2012


DARS - by Avni Dani


DARS - by Avni Dani


DARS - by Avni Dani


DARS - by Matjan Vela


2011


DARS - by Lucienne Breil


2010


Dikur Darsi - By Aurenc Bebja


Prodhime fshati, DARS - by Aurenc Bebja


KLOS - by Aurenc Bebja


DARS - by Aurenc Bebja

Qilima (Flokje) të përpunuar në mënyrë artizanale


Mali (Montagne de - Mountain of) i Darsit - by Aurenc Bebja


Peisazh Rural - By Aurenc Bebja