Sefer DukaEmri:                         Sefer

Atësia:                       Ali

Mbiemri:                  Duka

Gjendja civile:        i martuar, me katër fëmijë (dy djem dhe dy vajza)

Datëlindja:               07.09.1944

Vendlindja:              Kurdari, Mat

Vendbanimi:           Burrel, Mat

 

Arsimi :

           

E mesme pedagogjike “17 Nëntori” Tiranë dhe i lartë Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologjisë, dega Histori-Gjeografi

 

 

Përvoja në punë :

                             

1961-1974: Mësues ‫‫në shkollat 8-vjeçare Lenë e Staveç të Martaneshit, Kurdari, Patin, Rripë e Klos të Matit, drejtues shkolle në Rripë.

 

1974-1979: Kryetar i Degës së Shfrytëzimit në Arkivin Qendror të Shtetit

 

1979-1992: Oficer aktiv në ushtri

 

1995-2008: specialist dhe drejtor i Muzeut Historik, Mat

 

2008: Pensionist

 

1968 e në vazhdim kam qenë dhe jam bashkëpunëtor i Institutit të Arkeologjisë Tiranë.

 

 

Jam nderuar me stimuj moral:

 

Urdhëri “Ylli i Kuq” i klasit III

 

Urdhëri për Shërbime të Shquara Shtetërore e Shoqërore të klasit II

 

Qytetar Nderi i ish-Komunës Suç

 

Qytetar Nderi i ish-Bashkisë Burrel

 

Nderi i Krahinës së Martaneshit

 

Çmimi “Penda Budi” për shkrime historike

 

Çertifikatë Mirënjohjeje nga Bashkimi i Përgjithshëm i Pensionistëve të Shqipërisë

 

 

Kam kryer 50 studime me tematika nga fusha e hsitorisë, arkeologjisë, etnografisë, sociale dhe ekonomike për rrethin e Matit. Kam pasqyruar biografinë e mbi 100 figurave të shquara të Matit etj. Aktualisht jam i angazhuar me detyra dhe aktivitete shoqërore në Mat.

 

 

 

Kontakt : 00 355 68 48 71 466