Sami Milloshi, pas gazetarisë dhe letërsisë, vjen për publikun me një art të ri, pikturën


Sami Milloshi duke piktuaruar në USA
Sami Milloshi duke piktuaruar në USA

Ekspozita e Sami Milloshit në Wheaton College - USA
Ekspozita e Sami Milloshit në Wheaton College - USA